Előadás az egyetemi kurzus során szerzett tapasztalatokról

CSAKOSZ Congress 2019.

TÉVHITEK ÉS KÉTELYEK - tapasztalatok egy kommunikációs kurzus első hét éve nyomán.

A nyilvános beszéd és egyéb prezentációs készségek fejlesztése „hiánycikk” a hazai oktatás palettáján. A jelenség ellensúlyozására született meg egy egyetemi kurzus 2012-ben. A tárgyat azóta közel 1000 diák vette fel.    


2016 óta az egyetemen tanulók minden órán kérdőívet töltenek ki a soron következő óra anyagából. A szemeszter során több mint 120 kérdésre adnak választ. Az anonim módon kiértékelt és összesített eredményeket a következő órán láthatják, s vitathatják meg az oktatóval.


A visszajelzések alapján a diákok többsége pozitívan viszonyul ahhoz, hogy értékelést kapnak felkészültségükkel kapcsolatban. Az anonimitás fontos bizalmi tényező, s az eredmények összesített bemutatása segít fenntartani az érdeklődést, s kialakítani egyfajta interaktivitást az órák során. A kiértékelés során egyértelművé vált, hogy a válaszadást nagyban befolyásolja mind a kérdés felvetés módja, a kérdés típusa, vagy a válaszható megoldások egymáshoz való viszonya. A kapott adatok azonban mindezen tényezők mellett is számos tanulságos, meglepő eredménnyel szolgálnak, melyek figyelembe vétele nagyban segítheti a diákság felkészítését a nyilvános beszédhelyzetekre.


Az orvostanhallgatók jelentős része alapvető hiányosságokkal, tévhitekkel, helytelen meggyőződéssel rendelkezik a nyilvános beszéddel kapcsolatban. A készség elsajátításához – melyre gyakorló orvosként valamilyen szinten mindnyájuknak szüksége lesz – a széleskörű tájékoztatás mellett intenzív gyakorlati oktatás is szükséges.